دلوکستین-ثنامد کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg
دلوکستین-ثنامد کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg
دلوکستین-ثنامد کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg
امتیاز 4 از 0 نظر

دلوکستین-ثنامد کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg

DULOXETINE-SANA MED CAPSULE, DELAYED RELEASE ORAL 20 mg

شرکت تولید کننده: دارو سازی حکیم
وضعیت کالا: موجود
undefined
undefined
undefined
undefined
نام لاتین دستهDULOXETINE
نام فارسی دستهدلوکستین
نام لاتین برندDULOXETINE-HAKIM CAPSULE, DELAYED RELEASE ORAL 20 mg
نام فارسی برنددلوکستین-حکیم کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg
شرکت تولید کنندهدارو سازی حکیم
واحد بسته بندی30 CAPSULE, DELAYED RELEASE in 3 BLISTER PACK in 1 BOX
نوع مصرفORAL
غلظت20 mg